Το Ιατρείο

Επικοινωνία

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά μηχανήματα και επεμβατικά laser.
Προσφέρεται συμβουλευτική και αντιμετώπιση για όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των βλεφάρων.

Το Ιατρείο

Επικοινωνία

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας διαγνωστικά μηχανήματα και επεμβατικά laser. Προσφέρεται συμβουλευτική και αντιμετώπιση για όλες τις παθήσεις του οφθαλμού και των βλεφάρων.